foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ласкаво просимо! Раді вітати Вас на сайті нашого Комунального закладу "Полтавський НВК №36 Полтавської міської ради Полтавської області", який розташований в мальовничому куточку Київського району міста Полтави за адресою:36042, М.Полтава, вул.Агітаційна,2. тел.56-68-40 (e-mail: school36poltava@meta.ua)

НВК № 36

Комунальний заклад"Полтавський НВК №36"

Головне меню

Login Form


Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний  комплекс

(загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний начальний заклад) № 36

Полтавської міської ради Полтавської області»

м. Полтава, 36042 вул. Агітаційна 2, тел. 56-63-13

e-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Код ЄДРПОУ 21052975

 

Висновок

 про результати самооцінювання освітніх та управлінських процесів 

комунального закладу «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області»

у 2020 – 2021 навчальному році

Критерії оцінювання 

Вербальне оцінювання  

Кількісне оцінювання 

В 

(високий) 

Д 

(достатній) 

ВП 

(вимагає покращення) 

Н 

(низький) 

НАПРЯМ 1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці 

Територія і приміщення закладу освіти чисті, охайні.Доступ до закладу безбар’єрний, на одному із входів до школи встановлено пандус, Територія навчального закладу тільки частково огороджена . Територія та приміщення закладу має вільний довтуп для сторонніх осіб, відсутня охорона. Керівництвом закладу щоденно здійснюється огляд території закладу щодо її безпечності для організації освітнього процесу. Переважно безпечні приміщення закладу (справні  інвентар та меблі)  Частково облаштований стадіон.  Відсутні  спортивні та ігрові майданчики для учнів початкової школи. 

Територія достатньо озеленена, клумби впорядковані. 

Приміщення початкової школи частково відокремлено  від приміщень для учнів старших класів, що не дозволяє створити безпечний і водночас мотиваційний,розвивальний освітній простір, який би містив осередки, що зацікавлюють учнів до пізнавальної діяльності (візуалізація на стінах та підлозі). 

Переважно дотримується температурний  режим у приміщеннях школи. Потребує допомоги відповідних фахівців урегулювання рівня освітлення деяких приміщень школи. Питний режим забезпечений частково (відсутні фонтанчики з питною водою, кулери ). 

   

2,1

 

1.1.2. Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для 

реалізації освітньої програми 

У закладі освіти забезпечено раціональне використання навчальних приміщень і

комплектування класів відповідно до можливостей. Проектна потужність будівлі (170 учнів)  не відповідає кількості учнів закладу (301 учень, середня наповнюваність класів складає 30 учнів). Навчальні кабінети переважно облаштовані з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності. 

Не забезпечене відповідне обладнання для кабінетів фізики, хімії , інформатики, відсутній лінгафонний кабінет. Кабінети початкової школи здебільшого забезпечені наочно-дидактичним матеріалом та технічними засобами навчання. 

У закладі наявні усі групи приміщень, що передбачені відповідними санітарними нормами та необхідні для реалізації освітньої програми закладу. 

   

2

 

1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 

Заклад частково забезпечений первинними засобами пожежогасіння.  

У приміщеннях працю система автоматичної пожежної сигналізації. 

Розроблено  розподіл повноважень з охорони праці серед керівництва закладу. 

Учні, вчителі та персонал школи обізнані з правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій із працівниками закладу та учнями проводяться систематично (згідно з вимогами законодавства про охорону праці).

 

3,3

   

1.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях 

Вчителі та інші працівники закладу дотримуються правил і вимог щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності на уроках.  

Недостатні знання та вміння педагогічних працівників надавати першу (домедичну) допомогу.  В учительській кімнаті відсутній  алгоритм реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу.

Проводиться постійна профілактична робота з учнями. 

У закладі ведеться вся необхідна документація щодо реагування на нещасні випадки, травмування учасників освітнього процесу відповідно до вимог законодавства. 

 

 

3,2

   

1.1.5. У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників 

У закладі освіти створено умови для формування культури здорового харчування в здобувачів освіти. В їдальні чисто й охайно, сервірування столів відповідає вимогам, в асортименті буфету відсутні заборонені продукти. Для всіх учасників освітнього процесу доступне щоденне та двотижневе  меню. Дотримано санітарногігієнічних умов на всіх етапах реалізації продукції. Учасники освітнього процесу переважно задоволені умовами харчування: при цьому близько переважна більшуість старшокласників у шкільній їдальні не харчуються. 

 

3.2

   

1.1.6. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті 

У школі не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Захищені бази персональних даних учасників освітнього процесу. 

Інтернет ресурси використовуються виключно з навчальною метою. 

Учні та педагоги отримують достатньо інформації щодо питань безпеки дітей в Інтернеті. 

Наявні фільтри, антивірусні програми не ефективно забезпечують безпечний доступ до мережі Інтернет. 

Систематично розглядаються питання безпечного користування Інтернет під час проведення навчальних занять та бесід з учнями в позаурочний час. 

З батьками проводиться профілактична робота щодо попередження кібербулінгу та

безпечного використання мережі Інтернет, у тому числі й під час проведення

батьківських зборів.

 

3.1

   

1.1.7. У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників 

У навчальному закладі напрацьовані спільно з психологом, педагогами, класними керівниками підходи для адаптації та інтеграції дітей в освітній процес закладу. 

Заклад переважно забезпечує умови для реалізації принципу наступності в навчанні. Налагоджена співпраця педагогів, питання наступності розглядаються на педрадах. 

Шляхом анкетування вивчається думка батьків та учнів щодо умов адаптації та інтеграції дітей у закладі. Переважна кількість педагогів вважають, що в закладі освіти вживаються заходи, які допомагають учителям адаптуватись до змін умов праці.

 

3

   

У цілому за вимогою 1.1:   достаній рівень 

2,8

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

1.2.1. Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі 

В навчальному закладі систематично проводиться аналіз звернень, що надходять до практичного психолога, керівника закладу. Проводиться анкетування учнів, батьків та вчителів з метою виявлення основних чинників, що негативно впливають на психологічний комфорт та безпеку у закладі. 

Серед учнів проводяться тренінги для формування єдиного бачення проблеми насильства, створюється безпечне емоційно-психологічне середовище: розвиток в учасників освітнього процесу соціально-емоційної грамотності, толерантності, прийняття різноманітності, вмінню співпрацювати, навичок ненасильницької комунікації. 

Проводяться спільні інформаційні заходи з нацполіцією, соціальними службами для батьків щодо пропусків занять, профілактики насильства у дитячому колективі, кібербулінгу тощо. 

 

3

   

1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод 

людини 

У школі розроблені правила поведінки для всіх учасників освітнього процесу.  

Учасники навчального процесу ознайомлені з правилами поведінки.  Але вони не є досить дієвими і функціональними.  

 

 

3,3

   

1.2.3. Керівник та заступники керівника  закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви  

Питання обізнаності педагогічних працівників та протидії насильству і булінгу у закладі освіти  розглядаються на нарадах, засіданні педагогічної ради. 

Але педагогічні працівники не проходили тематичного навчання із запобігання та протидії насильству і булінгу. 

В закладі проводиться аналіз причин пропусків занять учнями та, у разі необхідності, здійснюється відповідна робота з учнями, батьками, в тому числі за участі Служби у справах дітей. 

Керівництво закладу, вчителі реагують на звернення щодо випадків булінгу. 

 

3

   

У цілому за вимогою 1.2:   достаній рівень 

3,1

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовується з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування 

Керівництво закладу вивчає потреби учасників освітнього процесу.   

Навколишнє середовище за можливості  планується так, щоб у ньому було якомога комфортніше усім людям, незалежно від їхнього віку та фізичних чи когнітивних можливостей. 

Визначені найбільш пріоритетні потреби на найближчу перспективу. 

 

     

1,8

1.3.2. У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

В школі не облаштоване освітнє середовище для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Не облаштована ресурсна кімната.

За потреби  проводяться  консультації з батьками з особливостей навчання і розвитку дитини.. 

     

1

1.3.3. Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивноресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти ( у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами) 

У закладі освіти не створена команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Здебільшого цим питанням займається заступник директора з навчально-виховної роботи та класні керівники. Стовідсотково залучаються батьки до прийняття всіх рішень стосовно навчання їхніх дітей. 

Частково налагоджена робота (консультації  для батьків  )  з  фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. 

 

 

 

     

1

1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя 

Наявне у закладі освіти обладнання загального і навчального призначення дозволяє забезпечити оволодіння учнями ключовими компетентностями. 

У закладі освіти переважно  забезпечений розвиток освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та здорового способу життя. 

   

2,7

 

1.3.5. У закладі освіти створено  простір інформаційної взаємодії та соціальнокультурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека,  інформаційноресурсний центр тощо)  

Шкільна бібліотека здійснює інформаційний супровід освітнього процесу.  

Частково здійснюється пошук і підбір для учасників освітнього процесу науковопопулярної та художньої літератури. 

Простір бібліотеки не зручний, тісний, відсутній читальний зал.  

 

 

2,7

 

У цілому за вимогою 1.3.:  рівень, що вимагає покращення

1,8

Загалом за напрямом 1  «Освітнє  середовище  закладу  освіти» - достатній рівень

2,8

НАПРЯМ 2.  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень 

2.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 

При виконанні роботи вчителі,  мають  розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, і  враховують особливості вивчення теми (обсяг годин, кількість обов’язкових робіт, освітню програму, організаційну форму проведення навчального заняття).  

Керівництво систематично моніторить систему оцінювання вчителів через спостереження за проведенням навчальних занять,  дане питання  розглядалось на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради. 

Інформація про систему оцінювання навчальних досягнень  донесена до учнів та батьків. 

 

 

 

 3,4

   

2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання 

Система оцінювання спрямована на перевірку рівня оволодіння ключовими компетентностями. Оцінюється, у першу чергу, не обсяг засвоєних знань, а вміння використовувати ці знання для вирішення прикладних завдань. Критеріїї оцінювання  оприлюднені кожним вчителем  у кожному класі.  

 

3,1

   

2.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним 

Здобувачі освіти вважають систему оцінювання зрозумілою, чіткою і справедливою, такою, що враховує думку учнів щодо системи оцінювання, частково залучених  до розроблення критеріїв, впровадження самооцінювання і взаємооцінювання учнів, а також впроваджувати формувальне оцінювання. 

 

3,1

   

У цілому за вимогою 2.1.:   достаній рівень 

3,2

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 

2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти 

Система оцінювання навчальних досягнень учнів постійно моніториться з боку керівництва закладу освіти.  

Основною метою такого моніторингу є виявлення об’єктивного та раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження системності в оцінюванні учнів. 

Дослідження кореляції між результатами моніторингу або ДПА і підсумковим оцінюванням учителя з предмету (курсу) дає  інформацію про об’єктивність системи оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Результати аналізу моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях педагогічної ради; засіданнях методичних об’єднань закладу освіти; засіданнях атестаційної комісії педагогічних працівників та прийнято рішення про вдосконалення освітньої діяльності. 

4

     

2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального 

оцінювання   

 

В сучасному освітньому процесі важливим сладником є формувального оцінювання.. 

Переважна кількість вчителів початкової школи  використовує формувальне оцінювання в НУШ.Формувальне оцінювання  також використовується вчителями молодшої ланки та  у старшій школіпоряд з використаннням бальної системи оцінювання. 

Впровадження формувального оцінювання в освітній процес потребує глибшого практичного аналізу та співпраці  під час діяльності тематичного семінару.

 

3,1

   

У цілому за вимогою 2.2.: високий рівень 

 

3,7

Вимога 2.3.  Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання 

2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання 

Освітній процес неможливий без мотивації учнів до навчання, яка сприяє інтелектуальному розвиткові дитини, а також є рушійною силою удосконалення особистості в цілому.  

У підвищенні мотивації до навчання вчителі недостатньо надають допомогу учням. Вчитель має чітко визначити мету навчання, орієнтувати учнів на прикладний характер навчання, ставити проблемні питання, формувати критичне мислення. У такому разі учні будуть відчувати більшу відповідальність за результати свого навчання. 

 

3,2

   

2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти 

Найактивніше особистість формується у процесі самостійно організованої діяльності 

(праці, самонавчання, самовиховання, самооцінювання) під кваліфікованим педагогічним керівництвом 

Основною метою взаємооцінювання є відзначення сильних і слабких сторін у навчанні, формуванні компетентностей, аналіз власного прогресу. 

Вагома частина вчителів закладу освіти застосовує самооцінювання і взаємооцінювання учнів у різних формах ( портфоліо, оцінювальні аркуші, форма оцінювання командної роботи тощо).

Слід винести на обговорення у методичних об’єднаннях тему системного впровадження форм та методів самооцінювання освітньої діяльності учнів.

 

2, 8

   

У цілому за вимогою 2.3: достатній рівень

2,9 


Загалом за напрямом 2  «Система оцінювання здобувачів освіти» - достатній рівень

3,3

НАПРЯМ 3.  ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність  

У всіх вчителів наявні календарно-тематичні плани. Календарно-тематичне планування відповідає освітній програмі закладу освіти, розробляється на семестр. Форма ведення календарно-тематичного плану є довільною. Календарно-тематичні плани розглядаються і погоджуються на засіданнях методичних об’єднань закладу освіти та заступником директора з навчальної роботи. У кінці навчального року вчителі самостійно або на засіданнях методичних об’єднань проводять аналіз реалізації календарно-тематичного планування та визначають напрямки вирішення проблем, які виникали у ході використання календарного планування протягом навчального року.  Зміст календарно-тематичного планування в основному відповідає очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно навчальних програм предметів (курсів).  

У календарно-тематичному плануванні більшості вчителів простежується компетентнісний підхід у викладанні.

 

3

   

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні 

технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти 

Проблеми впровадження компетентнісного підходу обговорюються на засіданнях педагогічної ради та засіданнях МО. Реалізація компетентнісного підходу зазначена як основна науково-методична проблема, над вирішенням якої працює заклад освіти. У закладі проводяться майстер-класи вчителів, які успішно впроваджують компетентнісний підхід у процесі викладання. Частина вчителів залучає учнів у дослідницьку та проектну діяльність, ставить та розв’язує проблемні завдання, іноді проводяться диспути, розв’язання ситуативних завдань. Відбувається розвиток критичного мислення учнів під час проведення навчальних занять 

 

3

   

3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби) 

У закладі  за необхідності розробляються індивідуальні навчальні плани для дітей, які цього потребують. Спостерігається співпраця при розробленні індивідуальної освітньої траєкторії між учителем, практичним психологом і батьками. Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії використовуються інші організаційні форми освітнього процесу, крім класно-урочної, наприклад, сімейна форма навчання. 

 

 

3

   

3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо) 

Окремі вчителі мають оприлюднені публікації, методичні розробки, матеріали до навчальних занять, блоги. Учителі формують педагогічне портфоліо. На засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань відбувається обмін досвідом між вчителями у закладі освіти.  

 

   

2

 

3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку

В основному простежується наскрізний процес виховання під час проведення навчальних занять. Процес виховання реалізується у процесі викладання більшості предметів і курсів навчального плану. Більшість вчителів поєднує виховний процес з формуванням ключових компетентностей учнів 

 

3

   

3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційнокомунікаційні технології в освітньому процесі 

Більшість вчителів володіють навичками впевненого користувача у використанні комп’ютерних технологій, офісних програм, використовують ІКТ у викладацькій діяльності. Учителі закладу вдосконалюють свої навички з використання ІКТ шляхом індивідуальних консультацій, дистанційного навчання педагогічних працівників, онлайн-курсів, а також відвідують майстер-класи педагогів, компетентних у впровадженні ІКТ в освітній процес; займаються самоосвітньою діяльністю. 

Окремі педагогічні працівники проводять практичні заняття у рамках роботи творчих груп з впровадження ІКТ 

 

3

   

У цілому за вимогою 3.1: достатній рівень

2,8

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 

3.2.1.Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми  з особливими освітніми потребами 

Більшість вчителів використовує різні форми підвищення кваліфікації. Це не тільки курсова перепідготовка в Інституті післядипломної педагогічної освіти, а   також участь у різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн-курсах тощо.  

Напрями підвищення кваліфікації в основному відповідають освітній програмі закладу освіти.

 

3

   

3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

Деякі вчителі виступають на конференціях і семінарах, оприлюднюють публікації з тематики роботи. 

 

   

1

У цілому за вимогою 3.2: рівень, що вимагає покращення

2

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства  

Питання особистісно орієнтованого навчання є складним процесом, тому розгляду даного питання приділено увагу на засіданні педагогічної ради. Вчителі використовують під час проведення навчальних занять особистісно орієнтований підхід у навчанні.  Простежуються під час освітнього процесу можливості розвитку учнів та їх самореалізація. В ході освітнього процесу в основному забезпечується психологічний комфорт дитини. 

 

3

   

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з запитань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок 

Комунікація з батьками відбувається у різних формах: індивідуальні зустрічі, бесіди, онлайнова комунікація за допомогою соціальних мереж та шкільного сайту. Батьки періодично залучаються до виховних заходів, долучаються до навчального процесу. Більшість батьків позитивно оцінюють результати комунікування 

 

3

   

3.3.3 У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці 

Співпраця між педагогічними працівниками у закладі освіти відбувається під час роботи над розв’язанням певної науково-методичної проблеми, взаємовідвідування навчальних занять, поширення педагогічного досвіду.  Створені творчі групи. Наставником для інших працівників стає педагогічний працівник, який є більш обізнаним і компетентним у відповідній сфері педагогічної роботи. Результатом командної співпраці є розробка спільних проектів, підготовка до загальношкільних заходів тощо 

4

 

 

 

У цілому за вимогою 3.3: достатній рівень

3,3

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності 

Педагогічні працівники в основному дотримуються норм академічної доброчесності в освітній діяльності, інформують учнів про необхідність дотримання норм академічної доброчесності. Педагоги спрямовують зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та аналітичну роботу учнів, в залежності від матеріалу розробляють такі завдання, які спонукають учнів критично мислити 

 

3

   

 

3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти 

Педагогічні працівники інформують учасників освітнього процесу про норми академічної доброчесності та їх важливість, вчать учнів при використанні інформаційних джерел робити необхідні посилання та вказувати автора. Частина вчителів розробляє завдання, які унеможливлюють списування 

 

3

   

У цілому за вимогою 3.4: достатній рівень

3


Загалом за напрямом 3 «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти» - достатній рівень

 


2,7

НАПРЯМ 4.  УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності 

У закладі сплановані заходи щодо розробки стратегії розвитку.  

 

     

1

4.1.2. У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програм 

Річний план роботи  розроблено адміністрацією закладу із урахуванням пропозиційй представників педагогічного колективу.Разом з тим 41 % вчителів вказали, що не брали участі у розробці річного плану. Під час річного планування повністю враховано зміст освітньої програми закладу освіти.

Минулого навчального року проведено аналіз результатів діяльності закладу  за основними напрямками. Результати цього аналізу будуть  враховані  під час складання плану на наступний навчальний рік.  

Діяльність педагогічної ради закладу освіти спрямовується на реалізацію річного плану 

   

2,3

 

4.1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти 

Школою розроблено та оприлюднено документ, що визначає стратегію і методику забезпечення системи якості освіти. 

Самооцінювання якості освітньої діяльності відповідно до розроблених процедур здійснюється вперше. 

Учасники освітнього процесу залучаються до процесу самооцінювання якості освітньої діяльності закладу 

 

3

 

 

4.1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані 

будівель, приміщень, обладнання  

Матеріально-технічний стан закладу освіти не в повній мірі відповідає освітній програмі.  

Керівництво закладу вживає заходів для створення належних умов діяльності  закладу (зокрема, вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями до засновника) 

   

2

 

У цілому за вимогою 4.1: рівень, що вимагає покращення

2,1

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

4.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру 

Керівництво закладу освіти намагається всіляко сприяти створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу.  

Частка учасників освітнього процесу, які задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ними складає близько 60 %. 

У закладі освіти переважно забезпечується доступ учасників освітнього процесу, представників місцевої громади до спілкування із керівництвом через особистий прийом, шляхом прямого звернення, з використанням сучасних засобів комунікації. Керівництво закладу загалом  вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та намагається оперативно вживати відповідних заходів реагування 

 

3

   

4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах 

Заклад освіти забезпечує досить змістовне наповнення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, веб-сторінка закладу освіти). 

Викладений матеріал  вчасно поновлюється. 

Учасники освітнього процесу недостатньо активно беруть участь у наповненні контенту інформаційних ресурсів закладу, не містить систематичного характеру зворотній зв’язок. 

   

2

 

У цілому за вимогою 4.2: рівень, що вимагає покращення

2,5
Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 

4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми 

Штатний розпис закладу освіти достатньо забезпечує виконання освітньої програми. 

У закладі освіти кадровий склад укомплектовано на 100% (вільні вакансії відсутні). 

Частка педагогічних працівників закладу освіти, які працюють за фахом, складає 90%. 

 

3

   

4.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 

Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності. 

Працівники закладу з підставами для матеріального та морального стимулювання ознайомлені. 

Керівництво закладу не має додаткових джерел фінансування для забезпечення матеріального стимулювання працівників за виконання ними додаткової роботи. 

   

2

 

4.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню 

кваліфікації педагогічних працівників 

Керівництво закладу освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних працівників. 

Більшість педагогічних працівників вважають, що керівництво закладу освіти сприяє їхньому професійному розвиткові. 

Питання професійного вдосконалення розглядаються засіданнями методичних об’єднань працівників та педагогічною радою закладу. 

 

3

   

У цілому за вимогою 4.3: достатній рівень

2,7


Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 

Права та обов’язки учасників освітнього процесу у закладі  реалізуються шляхом затвердження відповідних регламентуючих документів (розроблено правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників). 

Учасники освітнього процесу ознайомлені зі своїми  правами та обов’язками. 

Більшість учасників освітнього процесу вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються. 

 

3

   

4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу

Більшість учасників освітнього процесу вважають, що їхні пропозиції не в повній мірі враховуються під час прийняття управлінських рішень.  

 

3

   

4.4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 

Керівництво сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу освіти .  

Не рідше одного разу на семестр проводяться загальношкільні батьків бать збори. 

Певні категорії освітнього процесу (батьківська громадськість, здобувачі освіти) не завжди мають змогу в повній мірі брати участь до розробки  процедур надання освітніх послуг. 

   

2

 

4.4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади 

Керівництво закладу підтримує освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проекти, заходи. 

   

2

 

4.4.5. Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам  

Затверджений режим роботи закладу враховує потреби учасників освітнього процесу та особливості діяльності закладу та є достатньо комфортним. 

Розклад навчальних занять переважно забезпечує рівномірне навчальне навантаження відповідно до вікових особливостей здобувачів освіти. 

Розклад навчальних занять у закладі освіти сформований у повній відповідності  до освітньої програми. 

Розклад навчальних занять у повній мірі забезпечує рівномірність навантаження педагогічних працівників 

 

3

   

4.4.6. У закладі освіти створюються  умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти 

Створені керівництвом закладу освіти умови в основному сприяють реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти. 

Недостатність залучення здобувачів освіти до навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями пояснюється неготовністю батьків чи осіб, які їх замінюють забезпечити виконання здобувачами на кінець навчального періоду рівня державних стандартів.  

 

3

   

У цілому за вимогою 4.4: достатній рівень

2,7


Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності 

Керівництво закладу освіти працює над реалізацією заходів щодо формування академічної доброчесності. У закладі наявне  Положення про академічну доброчесність. 

Факти порушення академічної доброчесності не виявлені. 

У закладі розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень, але більшість здобувачів освіти демонструють їх  недостатнє знання. 

   

2,5

 

4.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції 

Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції. 

Більшість педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу ознайомлені з вимогами антикорупційного законодавства. 

У закладі випадки недоброчесної поведінки не зафіксовані. 

 

3

   

У цілому за вимогою 4.5: достатній рівень

2,8

Загалом за напрямом  4 «Управлінські процеси закладу освіти» - рівень, що вимагає покращення


2,6

Загальний результат самооцінюванняосвітніх та управлінських процесів  – достатній рівень


2,9

 

 

https://docs.google.com/document/d/149PELRnTWJODk73M3Vy3783LTgcGzFbEHLfT6kNmV1I/edit?usp=sharing

2021 Copyright Полтавський НВК №36 Rights Reserved