foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ласкаво просимо! Раді вітати Вас на сайті нашого Комунального закладу "Полтавський НВК №36 Полтавської міської ради Полтавської області", який розташований в мальовничому куточку Київського району міста Полтави за адресою:36042, М.Полтава, вул.Агітаційна,2. тел.56-68-40 (e-mail: school36poltava@meta.ua)

НВК № 36

Комунальний заклад"Полтавський НВК №36"

Головне меню

Login Form

 Перелік питань

на перевірку знань чинного законодавства України

Конституція України

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 2. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 5. Засади, на яких ґрунтується суспільне життя в Україні (ст.15).
 6. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 7. Правовий порядок в Україні (ст.19)
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Права і свободи громадян України (ст.24)
 10. Права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства (ст. 26)
 11. Конституційне право на працю (ст. 43).
 12. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 13. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 14. Обов’язки громадянина України (ст.ст. 65-68).
 15. Державний бюджет України (ст. 96).
 16. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 17. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 18. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 19. Статус Конституційного Суду України (ст.147).
 20. Повноваження Конституційного Суду України (ст.150).

 

Закон України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст. 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюються  дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 3).
 3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 4).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 12).
 6. Антикорупційна політика (ст.18).
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22).
 8. Обмеження щодо одержання  подарунків особам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29).
 12. Вимоги до поведінки осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 37).
 13. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38).
 14. Поняття пріоритету інтересів осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 39).
 15.  Поняття політичної нейтральності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 40).
 16. Поняття неупередженості осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 41).
 17. Поняття компетентності і ефективності професійної діяльності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 42).
 18. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
 19. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 66).
 20. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції (ст.70).

Закон України «Про освіту»

 

 1. Право громадян на освіту (ст. 3).
 2. Види освіти (ст. 8).
 3. Складники освіти (ч. 1 ст. 10).
 4. Рівні повної загальної середньої освіти (ч.3 ст. 12).
 5. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (ч. 1 ст. 13).
 6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст. 19).
 7. Інклюзивне навчання (ст. 20).
 8. Керівник закладу освіти (ст. 26).
 9. Колегіальні органи управління закладів освіти (ст.27).
 10. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст.28).
 11. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти (ст. 29).
 12. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30).
 13. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями (ст. 31).
 14. Категорії учасників освітнього процесу (ст. 52).
 15. Права здобувачів освіти (ч. 1 ст. 53).
 16. Обов’язки здобувачів освіти (ч. 3 ст. 53).
 17. Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч.1 ст. 54).
 18. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч. 2 ст. 54).
 19. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам (ч. 1 ст. 57).
 20. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти (ст. 76).

 

Закон України  «Про загальну середню освіту»

 

 1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту (ст. 2).
 2. Поняття загальної середньої освіта (ст.3).
 3. Завдання загальної середньої освіти (ст. 5).
 4. Здобуття повної загальної середньої освіти (ст. 6).
 5. Заклад загальної середньої освіти (ст.8).
 6. Статус закладу загальної середньої освіти (ст. 10).
 7. Форми навчання в закладах загальної середньої освіти (ст. 13).
 8. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти (ст. 14).
 9. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти (ст. 17).
 10. Порядок зарахування учнів (ст.18).
 11. Учасники освітнього процесу (ст. 19).
 12. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців) (ст. 22).
 13. Педагогічні працівники (ст. 24).
 14. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти (ст. 26).
 15. Атестація педагогічних працівників (ч.1, 2 ст. 27).
 16. Повноваження закладу загальної середньої освіти (ст. 38).
 17. Управління закладу загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 39).
 18. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти (ст. 44).
 19. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 45).
 20. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту (ст. 47).

 

Кодекс Законів про працю України

 

 1. Трудовий договір між працівником і роботодавцем (ст. 21).
 2. Строки трудового договору (ст. 23).
 3. Обов’язкові документи, які необхідно подати особі при укладенні трудового договору (ч. 2 ст. 24.).
 4. Строк випробування при прийнятті на роботу (ст. 27).
 5. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце (ст. 29).
 6. Зміна істотних умов праці (ч.3 ст.32).
 7. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника (ст. 38).
 8. Розiрвання строкового трудового договору з iнiцiативи працівника (ст. 39).
 9. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк (ст. 39 1).
 10. Переважне право на залишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi (ст. 42).
 11. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу в день звільнення працівника       (ст. 47).
 12. Трудові книжки працівників (ст. 48).
 13. Порядок вивільнення працівників (ст. 49 2).
 14. Неповний робочий час працівника (ст. 56).
 15. Тривалість щорічної основної відпустки (ст. 75).
 16. Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки при звільненні (ч.1, 2 ст. 83).
 17. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях (ст. 121).
 18. Стягнення за порушення трудової дисципліни (ст. 147).
 19. Строк для застосування дисциплінарного стягнення (ст.148).
 20. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184).

 

 

 

Подкатегории

2021 Copyright Полтавський НВК №36 Rights Reserved