Козак Раїса                         Печеник Ніна             

Олексіївна                            Василівна                    

                             

  Методична проблема:                                                        Методична проблема:                                    

"Використання краєзнавчих                                  "Розвиток ключових компетентностей

 матеріалів на уроків історії"                                  учнів на уроках зарубіжної літератури"   

                                                                                      (завантажити презентацію)   

Ларіна Вікторія                    Лучна Світлана

      Іванівна                              Анатоліївна 

              

  Конюшенко                    

 Любов Миколаївна       Яна Василівна

   

   Методична проблема:

:"Формування читацьких                               «Використання ігрових технологій

 компетентностей учнів                                   на уроках словесності як засіб

  на уроках  української                                     активізації навчальної діяльності»

   словесності"